IMG_9606-min-min

Brandegenskaper

Brandegenskaper

Den mest använda standardarden för att beskriva benägenheten att brinna hos en polymer är UL 94. UL står för den amerikanska standarden av Underwriters Laboratories. Nedan beskrives denna standard i korthet och jämförs mot andra standarder.

Klassningen är HB, V1, V2 respektive V0. HB klassningen uppfyller ett horisontellt brandtest med relativt låga krav. VO klassning innebär ett mycket gott skydd.

Det är viktigt att komma ihåg att en standard beskriver ett definierat och idealt förlopp. V1 respektive V2 betecknar att plasten brinner till delar och att den inte droppar respektive droppar. Provkroppar, infästningar  och brännare är definierade.

Klasserna 5VA respektive 5VB är ytterligare tester med högre krav.

UL klassificerar även filmer för vertikala brandfall, klasserna blir då VTM0, VTM1 respektive VTM2.

Det finns ytterligare nationella normer för flambarhet. DIN har bl a för byggnormer, NES har för kablage m fl.

En annan standard, UL 746, beskriver materials flammotstånd avseende elektriska källor. Andra standarder är t ex IEC 60112, 60695 och 60950.

Ett mycket relevant mått på flambarheten är att använda sig av LOI (Limiting Oxygene Index). Detta värde beskriver miniminivån på syrgashalten i luften som krävs för att ett material skall brinna. Ett LOI-värde under 32 innebär att materialet brinner. Över 32 är materialet självslocknande.

Man kan tillsätta flamskydd för att minska brandbenägenheten. Halogenerade flamskydd är mycket effektiva men är under utfasning på grund av sin negativa miljöpåverkan. Fosforsystem och silikonoljor är exempel på flytande flamskyddssystem som är lätta att tillsätta. Metalloxider/hydroxider är andra (exempelvis magnesiumoxid). Ofta försöker man kombinera system så att man får synergieffekter. I för hög koncentration inverkar flamskydden menligt på polymerens mekaniska egenskaper. På senare tid har intresset riktats mot nanokompositer som flamskydd i polymerer.

Den som designar ett flamskydd vill fånga upp radikalerna i brandförloppet och samtidigt skapa ett kol/kiselskal runt plasten som hindrar tillförsel av syre samt isolerar mot omgivningen, och gärna något som leder bort värmen. Detta förklarar varför vissa fyllda polymerer får ett bättre brandskydd genom tillsats av mineral, glasfiber, kolfiber och grafit.

UL 94 Vertikaltester VO V1 V2
Inga prover med efterflamma i längre tid än ……. sekunder 10 30 30
Den totala efterbrandstiden överskrider inte …..sekunder för varje set om 5 testämnen 50 250 250
Inga ämnen visar efterflamma eller glöd längre än ….. sekunder efter flammans applicering 30 60 60
Efterglöd eller brand till infästningspunkt nej nej nej
Brinnande droppar nej nej ja

Kontakta oss

Vill du ha en offert eller behöver du hjälp

Begär offert Kontakta oss

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Nordbergs Tekniska Aktiebolag, orgnr. 556412-7792 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.