IMG_9734

Kemisk beständighet

Kemisk beständighet

Plasters kemiska beständighet är ett stort och komplext ämne. Generellt gäller att amorfa och kristallina plaster beter sig olika. Amorfa plaster såsom polykarbonat är känsliga för spänning-sprickbildning. Kristallina material är i regel mer beständiga.

Vidare kan mekanisk spänning, i form av yttre pålagd last eller interna spänningar i materialet (pga otillräcklig eftertemperering eller icke-optimala processbetingelser) accentuera problemen. Förhöjda temperaturer gör i regel det kemiska angreppet häftigare.

För att utröna ett materials lämplighet för en specifik tillämpning kontakta oss.

IMG_9741 (003)-min

Kontakta oss

Vill du ha en offert eller behöver du hjälp

Begär offert Kontakta oss