universal

Produkter

PSU, polysulfon

Polysulfon är ett amorft och transparent material som utmärks av hög dimensionsstabilitet och temperaturbeständighet, PSU kan användas tillfälligt upp mot 180 C. Den kemiska beständigheten är allmänt god, dock är materialet kälkänsligt och vissa polära och aromatiska lösningsmedel (t ex ketoner och estrar) orsakar spänningssprickbildning. Materialet är utmärkt flambeständigt och klassas som UL 94 V0 vid 1,6 mm. Vattenupptaget hos PSU är ringa, hydrolysbeständigheten utomordentlig även vid kontinuerligt bruk i ånga, varför materialet med fördel kan ångsteriliseras. Även beständigheten mot energirik strålning, dock ej UV, är mycket hög. De goda elektriska egenskaperna är närmast temperatur- och frekvensoberoende, med låg dielektrisk konstant och förlust, samt hög resistivitet och genomslagsmotstånd.Nötningsbeständigheten är relativt lågt och friktionen hög.

PSU, polysulfon