universal

Produkter

PS-XL, förnätad polystyren

PS tvärbunden med divinylbensen ger ett hårt och sprött material med exceptionella optiska och elektriska egenskaper