universal

Produkter

FEP, poly(hexafluoropropen-tetrafluoreten)

Sampolymerisation av tetrafluoreten med hexafluorpropen (typiskt 25%) sänker kristalliniteten (densitet ca 2.15 g/cm3) och ger ett material med smältpunkt vid 260-290 C och vilket kan processas konventionellt. Materialet kan användas kontinuerligt vid ca 200 C. Gaspermeabiliteten, t ex för N2 och O2 är hög. Beständigheten mot UV och ozon är utmärkt. Materialet har hög transparens, med hög transmittans för synligt och ultraviolett ljus, och mycket lågt brytningsindex.

FEP, poly(hexafluoropropen-tetrafluoreten)