universal

Produkter

ECTFE, poly(eten-klortrifluoreten)

Sampolymeren av klortrifluoreten och eten (vanligen 1:1) ger en god balans av egenskaper och följaktligen ett brett användningsområde. ECTFE har smältpunkt vid 240 C och en kontinuerlig användningstemperatur från kryogeniska temperaturer till 150-170 C. Materialet har jämfört med PCTFE något mindre exceptionella egenskaper, men t ex dielektricitetskonstant och förlustfaktor är lägre och mindre frekvensberoende. Beständigheten mot UV och annan energirik strålning är mycket god.

ECTFE, poly(eten-klortrifluoreten)